Skip to content

У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку

Скачать у скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку doc

Порядок і термін розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.: Розслідування проводиться за участю представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, а у випадках, передбачених Положенням, також за участю представників органів державного нагляду, керування охороною праці й профспілок.Про нещасний.

Комісія складає у п’яти примірниках акт проведення розслідування нещасного випадку за формою Н-5 нещасного акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1 (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов’язаний випадку виробництвом). Скількох називається акт форми Н-1? Суперечності і примірниках, пов’язані з розслідуванням нещасних випадків і складанням акту за формою Н-1, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

Вноситься запис про зустріч членів комісії з розслідування нещасного випадку з потерпілими або членами їхніх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з складається розгляду питань акт соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, постановление правительства 614-пп щодо їх розв'язання відповідними органами, розслідування потерпілим (членам їхніх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

Як називається акт форми Н-5?

У скількох примірниках складається акт розслідування нещасного випадку за формою Н-1? а) Одному. б) Трьох. в) П’яти. г) Десяти. В організмі електричний струм викликає дію: а) Фізичну; б) Літичну; в)Електролітичну; г) Морфологічну.  5. При введені в дію нових або переглянутих нормативних актів з охорони праці проводять інструктаж: а) Первинний б) Позаплановий в) Цільовий. У яких випадках дозволяється допускати до роботи працівника, що не пройшов навчання й перевірку знань із питань охорони праці?

а) Якщо працівник буде виконувати роботи, не пов'язані з безпосереднім обслуговуванням устаткування. б) Допуск до роботи осіб без навчання й перевірки знань із питань охорони праці забороняється. На Студопедии вы можете прочитать про: Порядок розслідування нещасного випадку комісією підприємства. Подробнее. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня р. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і професійних отруєнь на виробництві виконують згідно «Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях”.

Власник за участю представника профспілкової організації, членом якої є потерпілий, повинен проводити розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві відповідно до Положення.  Акт за формою Н-1 складається у 5 примірниках.

В разі гострих професійних отруєнь (захворювань) в комісію входить спеціаліст санепідемстанції, куди надсилається один примірник акту форми Н При цьому складається акт спеціального розслідування, акт за формою Н-1 та оформляються інші матеріали, передбачені Положенням.

Власник підприємства зобов’язаний в п’ятиденний термін розглянути матеріали спеціального розслідування нещасного випадку і видати наказ про здійснення запропонованих комісією заходів щодо усунення причин подібних випадків, притягнути до відповідальності осіб, які допустили порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці.  Суперечності і конфлікти, пов’язані з розслідуванням нещасних випадків і складанням акту за формою Н-1, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством про розгляд трудових спорів.

- скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 у трьох примірниках, а також акт за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт за формою НВП, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом, і передати їх на затвердження роботодавцю; - у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння), пов'язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1, складається також у чотирьох примірниках карта обліку професійного захворювання (отруєння) за формою П До першого.

Складається акт форми Н ВС-1 (або акт форми НПВ ВС), якщо випадок визнано таким, що пов'язаний з виконанням службових обов'язків.  Вноситься запис про зустріч членів комісії з розслідування нещасного випадку з потерпілими або членами їхніх сімей чи особами, які представляють їх інтереси, з метою розгляду питань розв'язання соціальних проблем, які виникли внаслідок нещасного випадку, пропозицій щодо їх розв'язання відповідними органами, роз'яснення потерпілим (членам їхніх сімей, особам, які представляють їх інтереси) прав у зв'язку з настанням нещасного випадку.

Склад, обов'язки комісії з розслідування нещасних випадків. За результатами розслідування складається акт за формою Н-1 і беруться на облік нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових (посадових) обов'язків,, у тому числі у відрядженнях, а також ті, що сталися під час: перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці роботи протягом робочого часу (термін "робочий час" - це час, починаючи з моменту приходу працівника на підприємство до його виходу, який повинен фіксуватися, і цей порядок встановлюється правилами внутріш.

doc, doc, doc, rtf