Skip to content

Акт технічного стану майна зразок

Скачать акт технічного стану майна зразок PDF

Акт о сливе (переливке) винопродукции Акт о снятии показаний контрольных, денежных и технологических счетчиков при сдаче технічного таксометра в ремонт (или для программирования Акт о снятии средств идентификации таможни Акт. Пояснення щодо оформлення акта зразок стану. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом.

Правила составления акта техсостояния. Акт складається комісією акт частини у трьох примірниках в разі. 4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання (не подається в разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача); 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень зразок розпорядження майном, що пропонується списати (разом із відповідними підтвердними документами); 6) у разі списання нерухомості – відомості технічного земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, зазначаючи напрями акт використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема, державного майна на право постійного корист.

В соответствии с нормативно-правовыми актами, документ технического обследования оборудования должен содержать результаты экспертизы и всех необходимых замеров.

Работа по теме: metodika_imusces. Глава: Акт (зведений акт) оцінки об'єкта незавершеного будівництва. ВУЗ: КНЭУ. Акт о сливе (переливке) винопродукции Акт о снятии показаний контрольных, денежных и технологических счетчиков при сдаче (отправке) таксометра в ремонт (или для программирования Акт о снятии средств идентификации таможни Акт о.

Зразок бланку (форма шаблону) Акту технічного стану: Образец бланка (форма шаблона) Акта технического состояния: Додаток 9 до Порядку списання військового майна в Національній гвардії України (пункт 1 розділу III).  Пояснення щодо оформлення акта технічного стану.

1. Акт технічного стану призначений для оформлення встановленого технічного стану, потреби в ремонті та списанні озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом. 2. Акт складається комісією військової частини у трьох примірниках в разі. 4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб’єкта господарювання; 5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами); 6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану.

Т.В. Романюк Директор Департаменту з управління державною власністю, бухгалтерського обліку та ревізійної роботи Міністерства аграрної політики Частка державних підприємств, що відносяться до сфери управління. База данных "Законодательство Украины" содержит нормативно-правовые документы украинского законодательства, терминологию, аннотации на английском языке, списки первичных актов и т.д. Поясненя щодо оформлення акта технічного стану військового майна. 1. Акт технічного стану військового майна (далі - акт) призначений для оформлення встановлення технічного стану військового майна, що обліковується за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини (центру забезпечення): у разі передавання військового майна усередині військової частини (центру забезпечення)  На базовий зразок, на якому змонтоване озброєння, дається окремий висновок про його технічний стан, визначаються категорія та вид необхідного ремонту.

У цьому випадку додатковий примірник акта направляється начальнику служби забезпечення, де обліковується базовий зразок. Завантажити. 1. Акт технічного стану (далі – акт) призначений для оформлення встановлених: технічного стану, необхідності у ремонті та списання озброєння і техніки, що обліковуються за номерами і технічним станом.

2. Акт складається комісією військової частини (корабля, з’єднання), складу, органу військового управління.

doc, rtf, rtf, djvu